REZERVACE
(+420) 734 461 321
Platební podmínky
HomePageUbytováníRezervacePlatební podmínky
Na základe objednávky ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max.5 dnů. během této doby je nutné uhradit zálohu (50% z ceny ubytováni) na účet č.ú: 346823012/2700.
Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem.Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po marném k zaplacení zálohy je rezervace zrušena. Doplatek ceny za ubytování je nutné uhradit nejpozději v den příjezdu do penzionu.
Jako ubytovatelé si vyhrazujeme právo vyžádat si od zákazníka vratnou kauci ve výši 3000,- kč jako kompenzaci za případné škody.
Zákazník je plně odpovědný za škody v objektu, jeho zařízení a vybavení. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli( nejpozději v den odjezdu).
Při ztrátě klíčů platí host škodu ve výši 500,- Kč.
Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu odstoupit od rezervace. V tomto případě si ubytovatel vyhrazuje právo na storno poplatky a to ve výši:
29-22 dní před příjezdem = 30% zálohy
21-15 dní před příjezdem = 50% zálohy
14 – 0 dní před příjezdem = 100% zálohy
SDÍLEJ STRÁNKU
NABÍDKA UBYTOVÁNÍ